Mısır Si̇lajı Yapım Aşamaları Ve Di̇kkat Edi̇lmesi̇ Gerekenler
Buradasınız: Anasayfa / Blog
19 Kasım 2020, Perşembe
Mısır Silajı Yapım Aşamaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mısır silajı özellikle süt hayvancılığı için ülkemiz koşulları için temel hayvan besleme kaynağı sayılmaktadır. Hayvanların yeşil yemlere ulaşımı ancak küçük sürülerde ve yılın sayılı günlerinde mümkün olmaktadır. Silaj yapımı, yıl boyunca yeşil yem ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlar.
Mısır Silajı Yapım Aşamaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mısır silajı özellikle süt hayvancılığı için ülkemiz koşulları için temel hayvan besleme kaynağı sayılmaktadır. Hayvanların yeşil yemlere ulaşımı ancak küçük sürülerde ve yılın sayılı günlerinde mümkün olmaktadır. Silaj yapımı, yıl boyunca yeşil yem ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlar.

 

Dünya da ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan silaj, mısır silajıdır. Bitkinin toprak üstü tüm kısımları değerlendirildiği için yüksek verim sağlanmaktadır. Besinsel değerinin yüksek olması ve silaj yapımı için uygun olması, hayvanlar tarafından tercih edilmeleri ve ekonomik olmasından dolayı yaygınlığı her geçen gün artmaktadır.

 

Silaj için iyi bir mısır kaynağı son derece önemlidir. Sonrasında bu besini fermantasyon (Turşulaştırma) yöntemi ile uzun süreli bir kaynak olarak depolayarak yıl boyunca kullanabiliriz.

 

Şunu belirtmeliyiz ki; kötü bir kaynak, kötü bir silolama uygulaması ile son derece pahalı ve sorunlu bir yem haline gelebilir. Silaj maliyetleri hesaplanırken ‘’silaj firesi’’ muhakkak hesaplanmalıdır. Silaj çukuruna hangi maliyet ile taze mısır doldurduğumuzun hesabı bizi yanıltacaktır.

 

Silaj firesi: Mısır silajının gerçek maliyeti hesaplanırken, hayvan beslemede kullanabileceğimiz miktarı bizim için önemlidir. Ham maddenin maliyeti, işçilik, malzeme, enerji gibi giderler not edilmelidir. Erken dönemde yapılan hasat silolarda çok fazla su kaybına neden olacaktır. Silajın hava alan kısımlarındaki bozulmuş kısımlar ayıklanmalıdır. Özellikle beton silolarda üst vey an kısımlardaki bozulmalar aslında önlenebilmesi münkündür.

 

Silaj üzerinde 20 cm bozulma olduğunu görürsek, basit olarak bozulma başlamadan önce aynı alanın 40 cm derinlikte olduğu anlamına gelir. Bozulan alanın altında kalite kaybına uğrayan alan yaklaşık 40 cm'dir. Özetle silaj üzerinde görmüş olduğumuz, 20 cm bozulma alanı aslında 80 cm derinliğinde bozulmuş ve kalitesi azalmış alan fire olarak hesap edilmelidir. Hayvan beslemede kullanabildiğimiz silajın miktarı, çukura konulan miktara oranı verim olarak düşünülmeli. Kalan kısmı fire olarak görülmelidir. Fire oranını iyi hesaplayabilirsek, bir sonraki yıl fireyi azaltma hedefinde olabiliriz. Ayrıca önümündeki yıl için ne kadar silaja ihtiyaç duyduğunuzu net bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

 

Ayrıca yetersiz sıkıştırma işlemi silaj içerisinde küflenme ve istenmeyen bakteri üremelerine neden olacağı için lezzet ve besinsel değer kayıpları anlamına gelir.

 

İyi bir silaj yapımı, tüm yılın verimini etkileyeceği için, silaj döneminde dikkatli davranmak zorundayız. Bu konuda dikkat edilemsi gereken noktaları tüm detayları ve püf noktaları ile, siz değerli yetişricilerimiz ile paylaşmak isteriz. Daha az fire ve daha iyi fermantasyon ile başarılı bir silaj yapmanız size ve ülke hayvancılığımıza büyük değer katacaktır.

 

Mısır Silajı Yapam Aşamaları ve Kritik Noktalar

1.Silajlık mısır için ham madde seçimi

2.Uygun hasat zamanının belirlenmesi

3.Hasat

4.Silolamak

5.Fermantasyon

6.Örtme

 

Silajlık Mısır İçin Hammadde Seçimi

Silajlık mısırı kendimizin yetiştirebiliyor olması tabiki avantajlıdır, fakat satın alınması durumlarında seçim kriterleri ve fiyat ile birlikte değerlendirilmelidir.

 

İyi bir silajlık mısın gövde boyu yüksek, bol taneli ve yabani ot barındırmayan, mineral madde eksikliği gözlemlenmeyen mısırlardan seçilmiş olmalıdır. Özetle nişastası bol ve koçanların toplam gövdeye oranı yüksek olmalıdır.

 

Hasat Zamanı

Silaj yapımı için hasat zamanı kalite ekonomiyi belirleyen önemli bir faktördür. Hasat zamanının belirlenmesindeki kriterimin kurum madde düzeyi ya da bitkinin toplam nem oranıdır.

 

Hasat zamanında kuru madde düzeyinin %30-35 arasında olması gerekmektedir. Eğer yalnızca mısır koçanı nemi ölçülerek yapılacak ise %55-60 nem düzeyi idealdir. Mısır tanelerinde süt çizgisi mısır türüne göre değişmekle birlikte 2/3 ile 1/2 arasında süt çizgisi takip edilebilir.

 

Ölçüm yaparak kuru madde düzeyini ölçmek önemlidir. Pratik olarak hasat edilmiş mısırları avuç içinde sıkıştırarak bakabiliriz. Avuç içini ıslatması ve su damlatmaması ideal sayılabilir.

 

Hasat

Hasat zamanı geldiğinde, hızlı bir şekilde hasat ederek silolamak lazımdır. Parçalanan gövde ortalama 1-1,5cm uzunlukta olmalıdır. Tanelerin patlamış olması nişasta yararlanımı için çok önemlidir.

 

Hasat yapılırken, yabancı cisimler, tarlada kalıntıları ve zemindeki küf kalıntılarını almamak için bir miktar yüksekten hasat edilmesi faydalı olacaktır.

 

Silolamak

Silaj sıkıştırılacak ortam önceden temizlenmelidir. Silaj çukuruna, mısırlar düzenli olarak 10-15cm yükseklikte serilmeli ve sıkıştırılmalıdır. Sürekli olarak bu işlem tekrar edilmelidir. Sıkıştırmak için kullanılacak araç mümkün olduğun ağır ve ortamda rahat hareket etme kabiliyetinde olmalıdır. Amacımız bir an önce sıkıştırma işlemini yaparak kapatmaktır. Sıkıştırma işlemi için muhakkak yeterli zaman ayrılmalıdır.

 

Silaj sıkıştırmasındaki başarıyı birim m³ alana ne kadar mısır, daha doğrusu mısır kuru maddesi sıkıştırdığımızı hesap ederek ölçebiliriz. Silaj içerisinde sonradan göreceğimiz küflenme odakları ve kızışmalar sıkıştırma işleminin yeterli yapılmadığının işaretidir ve maalesef telafisi yoktur.

 

Silaj firesini oluşturan en önemli nedenlerden bir tanesi sıkıştırma hatalarıdır.

 

İyi bir sıkıştırma işlemi, içerisinde hava miktarını azaltarak fermantasyonda oksijensiz ortam oluşmasına katkı sağlayacaktır.

 

*Silaj yoğunluğuna bağlı olarak hava geçiş derinliği (according to Weise et al. 1981)

 

Fermantasyon

Fermentasyon oksijensiz ortamda silajın turşulaşması ve olgunlaşması anlamına gelmektedir. Ham maddenin besinsel değerlerini koruması kalite ve lezzetini bozacak bakteri-mantar üremelerinin engellenmesi amaçlanır.

 

Mısır silajları fermantasyon kalitesinin artttırılması amacı ile özel mısır silajı inokulantları kullanılmalıdır. Çünkü mısırlar uygun şartlarda iyi fermente olabilen fakat silaj yapımı hatalarında bozulması ve besinsel değer kaybına yatkın olan bir ham maddedir.

 

*Önemi not : Silaj inokulantları bilinenin aksine, silajda erken olgunlaştırma sağlamaz. Olgunlaşma (fermantasyon ve fermantasyon sonrası olgunlaşma) bir süreçtir. Yaklaşık olarak 6 hafta süren bir zaman dilimine ihtiyaç duyar. Eğer hemen kullanılması gerekmiyor ise, 2-3 haftalık daha olgunlaştırma süreci beklenmelidir. Silajınız çok iyi sıkıştırılmamış ise, erken açmanızı hava alıp tüm silajı bozacağı için önermeyiz.

 

İnokulantların temel kullanım amacı fermantasyon kalitesini arttırarak ve silajın depolama ömrünü uzatmaktır. Bir hafta içerisinde olgunlaşma sağlar gibi cümlelere lütfen itibar etmeyiniz.

 

İnokulant seçimindeki püf nokta ‘heterofermantatif’ bakteri içeren inokulantların kullanımasıdır. Çünkü heterofermantatif silaj inokulantları hem asetik asit hemde laktik asit üretilmesini sağlar.

 

Laktik asit silajın olgunlaştırılmasını sağlar, oluşturduğu asidik ortam zararlı bakteri üremelerini engeller. Silajın lezzetini bozan bütirik asit oluşumunu engeller.

 

Asetik asit oluşumu silaj içerisinde küflenmeyi önler ve silajın uzun süre korunarak depolama süresini uzatır.

 

Heterofermantatif bakterilerin bir diğer özelliği, kullanım sırasında açık olan silaj çukuru başında, silajın hemen bozulmasını engelleyerek korunmasına yardımcı olur.

 

Mısır silajında özel inokulant gereksinimin farkında olarak, dünyanın en büyük inokulat üreticisi ADDCON firmasının mısır silajları için özel olarak ürettiği Kofasıl-S inokulantını yetiştiricilerimiz için satışa sunmaktayız.

 

Niçin ‘’Kofasıl S’’ Çünkü, üretici firma 1945 yılında kurulan dünyanın en eski inokulant firmasıdır. Üretici firma tüm kalite güvence belgelerine sahiptir.

 

Kofasıl S mısır silajı inokulantı, mısır silajı içerisinde en hızlı üreyen ve üreme esnasında enzime ihtiyacı olmayan, heterofermantatif bakteri türü olan Lactobacillus buchneri DSM 13573 bakteri türünü içerir. İçerdiği bakteri türü, fermantasyonu hızlandırarak zararlı bakteri-mantar üremelerini engeller. Çok hızlı üreyebildiği için, mısır silajında başka bakteri ve enzim kullanılmasına gerek kalmamaktadır.

 

Örtme İşlemi

Örtme işlemi bir kaç temel amaç içermektedir.

 

Öncelikle silaj üzerine dışardan hava girişi engellenmelidir. Son yıllarda geliştirilen silaj içerisindeki havanın çıkışına izin verip, dışardan hava girişini önleyen silaj naylonları bulunmaktadır.

 

Diğer bir amacımız da silajın UV güneş aşınlarından korunma gereksinimi için üst koruyucu örtü kullanılmasıdır. Üst örtü aynı zamanda rüzgar ve kuş ve diğer hayvanların zarar vermelerine karşı koruyabilecek kalınlıkta olmalıdır.

 

Örtme işlemi önemli bir konu olduğu için, yeni bir konu başlığı adı altında detayları paylaşacağız. Silaj üst bölgelerinde görülen bozulmalar ürtü hataları kaynaklıdır.

 

İyi bir silaj dönemi geçirerek, tüm yıl için verimli hayvancılığı garanti altına alabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın